Dobrodošli u

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ

Pružamo kvalitetnu uslugu odgoja i obrazovanja djece. Za više informacija kontaktirajte nas.

Kontakt

O nama

Općina Čepin osnivač je Dječjeg vrtića Zvončić Čepin, javne predškolske ustanove, koja je osnovni nositelj Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi na području općine Čepin

Dječji vrtić Zvončić Čepin organizira provedbu cjelodnevnog programa odgojno – obrazovnog rada za djecu rane i predškolske dobi u trajanju od deset sati dnevno.

Odgojno-obrazovni rad temelji se na humanističko-razvojnoj koncepciji, a temeljno ishodište svih programa čini Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Program se provodi u sedam odgojno – obrazovnih skupina djece, od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu ( dvije jaslične skupine i pet vrtićnih skupina).

Slika