Djelatnici

Dječji vrtić Zvončić Čepin zapošljava 25 djelatnika.

U realizaciji procesa rada predškolske ustanove sudjeluju radnici u obavljanju poslova na radnim mjestima i to prema slijedećim skupinama poslova:

Popis i struktura zaposlenih:

  • RAVNATELJ: Monika Tovarović, odgojitelj
  • TAJNICA: Anita Čović, mag.iur.
  • RAČUNOVOĐA: Ivan Ret, mag.oec.
  • STRUČNA SLUŽBA :                                                                             
  • PEDAGOGINJA: Jelena Rogić, ped.                                                      
  • PSIHOLOGINJA: Maja Pospišil, mag.psych                                                            
  • ZDRAVSTVENA VODITELJICA : Sabina Šabanović, univ.mag.med.techn
  • ODGOJNO-OBRAZOVNI DJELATNICI  (odgojiteljice)
  • TEHNIČKO-POMOĆNA SLUŽBA (servirke, spremačice)