Pravo na pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) Dječji vrtić Zvončić Čepin omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire kao tijelo javne vlasti. Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

1. Pisanim putem

  • na poštansku adresu Dječjeg vrtića Zvončić Čepin, Ulica grada Vukovara 2, 31431 Čepin
  • putem elektroničke pošte: dvzc@dvzc.hr

2. Usmenim putem

  • telefonom na sljedeći broj: 031 270 083
  • osobno na zapisnik kod tajnice Dječjeg vrtića Zvončić Čepin