Osnivač

Općina Čepin osnivač je Dječjeg vrtića Zvončić Čepin, javne predškolske ustanove, koja je osnovni nositelj Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi na području općine Čepin

Dječji vrtić Zvončić Čepin organizira provedbu cjelodnevnog programa odgojno – obrazovnog rada za djecu rane i predškolske dobi u trajanju od deset sati dnevno.

Odgojno-obrazovni rad temelji se na humanističko-razvojnoj koncepciji, a temeljno ishodište svih programa čini Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Program se provodi u sedam odgojno – obrazovnih skupina djece, od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu (dvije jaslične skupine i pet vrtićnih skupina).

NAŠA MISIJA: Dječji vrtić Zvončić Čepin je ustanova za rani odgoj i obrazovanje koja djeluje na području Općine Čepin. Kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko-razvojnom pristupu usmjereni smo razvoju dječjih potencijala, poštivanju dječjih prava i uvažavanju individualnih potreba djece. Svojim djelovanjem pružamo podršku obitelji, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija i doprinosimo razvoju društvene zajednice. 

NAŠA VIZIJA: Vrtić kao mjesto rasta i razvoja svakog pojedinca u poticajnom okruženju.