Upravljanje

Dječjim vrtićem Zvončić Čepin upravlja Upravno vijeće, dok je ravnatelj poslovodni i stručni voditelj ustanove.

Stručno tijelo Dječjeg vrtića Zvončić Čepin je Odgojiteljsko vijeće.

Temeljni akt Dječjeg vrtića Zvončić Čepin, je Statut Dječjeg vrtića Zvončić Čepin.

Upravno vijeće :

Upravno vijeće ima pet članova:

  1. tri člana imenuje osnivač  – Općina Čepin,
  2. jednoga člana biraju roditelji djece korisnika usluga,
  3. jednog člana biraju odgojitelji i stručni suradnici iz svojih redova.

Članovi upravnog vijeća imenuju se odnosno biraju na četiri godine.

Članovi upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Čepin su:

  1. Marica Beraković,  predsjednica Upravnog vijeća
  2. Mia Vidović, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
  3. Branka Mack – Savanović, prof. član upravnog vijeća
  4. Mateja Sabo, odgojitelj
  5. Mladenka Stupar, roditelj

Stručno tijelo Dječjeg vrtića Zvončić Čepin je odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji,stručni suradnici i zdravstveni djelatnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin.

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Zvončić Čepin kao njegovog sastavnog djela, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene Zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića Zvončić Čepin.

Poslovnik o radu Upravnog vijeća (.pdf)

Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća (.pdf)