Objavljeno: 06. 04. 2023.

DISCIPLINIRANJE DJECE

Discipliniranje djece roditelji doživljavaju kao jednu od najzahtjevnijih zadaća u svojem roditeljstvu. Posebno u situacijama kada smo nemoćni oko toga kako vlastito djetetom privoliti da se ponaša na željeni način. Na radionici za roditelje koja je održana 14. ožujka u dvorani našeg vrtića razgovarali smo o tome što disciplina jest, koji su postupci koje preporučamo te smo kroz razgovor o svakodnevnim situacijama promišljali o tome što činimo i što bi bilo dobro učiniti.
Osnovni cilj discipline nije kazniti, nego poučiti. Discipliniranjem želimo potaknuti suradnju te razviti mozak, odnosno dovesti do toga da se dijete nauči ponašati na društveno prihvatljiv način.
Kada se dijete ponaša na neprihvatljiv način trebamo si postaviti 3 pitanja, ZAŠTO? se ponaša ovako; ŠTO? ga u ovom trenu želim naučiti te KAKO? ga to najbolje mogu naučiti. Ne postoji univerzalno, jedno rješenje. Daniel J. Siegel te Tina P. Bryson autori su tehnike koju nazivaju Disciplina bez drame, a koja kaže da se kod discipliniranja trebamo voditi uz dva načela – emocionalno povezivanje i preusmjeravanje. U kritičnim se trenutcima trebamo emocionalno povezivati s djetetom, a nakon toga dijete preusmjeriti u neki drugi postupak. Kad se dijete smiri ono postaje receptivno – spremno čuti objašnjenja i dogovor.
Fizičko kažnjavanje djeteta nije preporučljivo iz više razloga. Ono utječe na razvoj privrženosti, pobuđuje negativne emocije, uči djecu da se sukobi rješavaju nasiljem. Savjeti kako biti uspješniji u discipliniranju:
• Ograničite broj riječi
• Prigrlite emocije
• Opisujte, nemojte držati prodike
• U discipliniranje uključite dijete
• Preoblikujte NE u uvjetno DA
• Naglašavajte pozitivno
• Kreativno pristupite situaciji
• Poučavajte djecu kako steći uvid

Preporučena literatura za roditelje:
Juul, J., : Vaše kompetentno dijete
Siegel i Bryson: Disciplina bez drame

Za čitanje s djecom:
Lallemand, O., Vuk koji je ovladao svojim osjećajima
Vučković, T., Mirko Bjesomirko
Gjurković, T. Serija o osjećajima
Petigny, Aline: Petra je ljuta
Borovac, I. Bontončić za dobru djecu

Psihologinja Maja Pospišil,mag.psych