Dani kruha

Dani kruha

Objavljeno: 03. 11. 2023.

Djeca odgojne skupine Sovice ovogodišnje su Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje započeli specifičnim aktivnostima s kretanjem; u dvorani smo dobro zagrijali sve mišićne skupine općim pripremnim vježbama, a kroz natjecateljsku igru Od zrna do pogače provjerili smo i našu eksplozivnu snagu jer je bilo važno što brže iz različitih položaja obaviti zadatak prenošenja zrna do (zamišljene) pogače.
U sobi dnevnog boravka zajedno smo pročitali slikopriču Mala crvena koka i zrno pšenice te je potom izradili na velikom formatu papira gdje je svako dijete imalo priliku zalijepiti sličicu na odgovarajuće mjesto u priči.
Zajedno u suradnji s roditeljima djeca su donijela brašno, sol i kvasac pa smo nakon priče i mi, baš kao i koka iz priče, zamijesili tijesto i oblikovali ga u kolačiće, kruhove, peciva i još mnogošto.
Igrali smo se i poticajima za razvijanje važnih vještina: bila je tu matematička poklapalica i matematička igra s problemskim zadatkom stavljanja odgovarajućeg znaka na točan odgovor (broj, strelica, kružić); igra modeliranja traženog oblika iz plastelina (put od zrna do mlina ili put od kuće do kolača); svjetleći stol na kojem smo proučavali žitarice, komušinu kukuruza, precrtavali smo razne slike (kasnije ih bojali)..; imali smo igre nizanja uz zadatke; runili smo kukuruz, igrali se igrama povezivanja po logici, pisali smo zadane riječi slovima ispisanim na daščicama, iscrtavali smo slova, brojeve i oblike u brašnu prstima i grančicama, a na kraju smo i naslikali razne kolače i peciva pastelama i vodenim bojama.
Ciljevi i zadaci aktivnosti bili su poticati kod djece znatiželju i istraživački duh, poticati sudjelovanje u aktivnostima kojima će dijete integrirati vizualno, senzorno i motoričko područje, poticati spremnost na zajedničke aktivnosti i igru, razvijati maštu i kreativnost.
Razvijali smo tako pokretljivost i spretnost pri kretanju (natjecateljska igra, stvarali bolju sliku o sebi (djetetova uspješnost), stjecali smo iskustvo dodirom (struktura žitarica, brašna, kukuruza..), razvijali smo sposobnost uočavanja odnosa i veza među ljudima (kroz svečanost blagoslova kruha), stjecali iskustva o uzročno – posljedičnim vezama (isprobavanje, zaključivanje, uočavanje uvjeta u kojima se nešto mijenja), razvijali smo operativno mišljenje (grupiranje prema zadanom kriteriju, razvrstavanje, pridruživanje, nizanje), razvijali smo jezik (bogatili rječnik, većina djece nije znala što je npr. mlin); razvijali smo likovni senzibilitet za različita likovna sredstva i materijale.