Igra

Igra

Objavljeno: 24. 04. 2024.

Igra je najvažnija zadaća svakoga djeteta. Kao što dijete ima potrebu za snom i hranom, isto tako ima i potrebu za igrom. Tijekom igre dijete razvija motoričke, emocionalne, socijalne, kognitivne u govorne vještine. U našoj sobi dnevnog boravka najzastupljeniji centri u igri i dječjem istraživanju su: centar građenja, obiteljski centar, likovni centar i centar knjižnice koji je ujedno i predčitalački centar. Budući da naša djeca od sljedeće pedagoške godine postaju “predškolci”, a prema njihovom interesu, centar gdje se nalaze slikovnice i abeceda, obogatili smo papirima, ravnalima, olovkama, drvenim bojicama kako bi djeca ondje mogla provoditi vrijeme i prema svojem interesu uz čitanje i istraživanje slikovnica, ujedno i pisati. Na početku pedagoške godine djeca su u slobodnoj i neometanoj igri ispunjavala radne listove na kojima su se nalazile različite krivulje, točke, crte i ostalo. Zbog toga smo ovaj centar također bogatili karticama na kojima se nalazi dječja fotografija s njihovim imenom i prezimenom. Na taj način djeca mogu promatrati svoju fotografiju i s fotografije prepisati svoje ime i/ili prezime. Centar građenja i istraživački centar obogatili smo raznim neoblikovanim materijalom kao što su: tuljci, drvene podloge, drvene kutije, dugmad, razni čepovi, plastične čaše. Uvođenjem neoblikovanog materijala i promatranjem fotografija raznih građevina koje služe djeci kao poticaj za korak dalje, želimo potaknuti djecu da razvijaju svoju maštu i kreativnost, logičko pamćenje, nadopunjuju jedni druge, samostalno dolaze do svojih zaključaka, surađuju jedni s drugima, međusobno i zajednički razgovaraju i promišljaju, jedni druge svojim mislima nadopunjuju. Obiteljski centar nadopunili smo raznim i lutkama, a tijekom korištenja istih djeca iznose svoje osjećaje, misli i želje. Na fotografijama možete vidjeti kako djeca provode svoje vrijeme u igri. Ne zaboravimo da nam Konvencija o pravima djeteta navodi da “Igra je pravo svakog djeteta” s toga djeci se trudimo omogućiti razne materijale, didaktiku i poticaje kako bismo im upotpunili njihovu igru i mogućnost korištenja raznih materijala jer igra je nužna za dječji razvoj i njihovo daljnje sazrijevanje.