INDIVIDUALNI RAZGOVORI U VRTIĆU

INDIVIDUALNI RAZGOVORI U VRTIĆU

Objavljeno: 23. 01. 2024.

Današnje dijete provodi najveći dio svojega dnevnoga vremena u instituciji dječjeg vrtića; tek vrlo malo s obitelji. Između ta dva važna utjecaja na odgoj djeteta potrebno je uspostaviti razumijevanje i pozitivnu komunikaciju.
U kvalitetnoj vrtićkoj praksi, primjenjuju se i drugi oblici suradnje: roditeljski kutići, sudjelovanje roditelja u radu grupe i roditeljski sastanci. U zadnje vrijeme veoma se prepoznaje vrijednost i važnost individualnih razgovora, jer se na njima razgovara o svakom djetetu ponaosob, te je roditelju omogućen cjelovit uvid u aktivnosti i interese djeteta. Idealno je da se provodi minimalno dva puta tijekom pedagoške godine.
Individualni razgovor omogućava pružanje informacija o djetetovu napretku i uspjehu. Obostrani cilj bi trebao biti pomoći djetetu. U dječjem vrtiću individualni razgovor s roditeljima je susret dvoje ljudi; zajednički dogovor o dobrobiti djeteta, a dobit za dijete je najvažnija.
Razgovorom se razmjenjuju važne informacije o djetetu – odgojiteljice prenose roditeljima kako dijete živi u vrtiću, dok roditelji prenose odgojiteljima kako dijete živi u obiteljskom okruženju. Razgovorom se njeguju dobri međuljudski odnosi.
Također, po potrebi, razgovor je dogovor i planiranje strategija zajedničkog djelovanja (ukoliko je djetetu u nekoj fazi odrastanja potrebna specifična podrška u odnosu na poticanje razvoja ili odgojno postupanje).
Koristi suradnje odgojitelja i roditelja kroz individualni razgovor:
Za dijete: kvalitetnije zadovoljavanje potreba djeteta u vrtiću, produbljivanje emocionalne veze između odgojitelja i djeteta te ojačati djetetov osjećaj sigurnosti
Za roditelje: roditelj ima mogućnost bolje upoznati proces odgojno – obrazovnog rada u vrtiću i uvjete u kojima dijete zadovoljava svoje potrebe i prava. Roditelj ima vremena pitati, iznijeti zabrinutost, a odgajatelj uzima vrijeme samo za roditelja.
Za odgojitelja: bolje razumije dijete i roditelje, njihov kućni stil, vrijednosti i načine odgajanja. Odgojitelji imaju mogućnost razgovarati o očekivanjima roditelja i obrazložiti što roditelji mogu očekivati od odgojiteljica i vrtića u cjelini.
Vjerujemo kako ste znatiželjni i želite saznati više o vašem djetetu: kako se igra s drugom djecom, koga bira za prijatelje, koje ga aktivnosti zanimaju, kako rješava sukobe, je li zainteresirano za ponuđene aktivnosti, koje aktivnosti izabire samoinicijativno,…
Individualni razgovor možete dogovoriti s matičnim odgojiteljima skupine.
Individualni razgovor možete dogovoriti i sa stručnim timom vrtića: pedagoginja, psihologinja, zdravstvena voditeljica.