Jabučice milena….

Jabučice milena….

Objavljeno: 03. 11. 2023.

Tjedan u kojem se tradicionalno obilježava Dan jabuka, a svake godine je to 20. listopada, bio je obogaćen raznim aktivnostima u našoj skupini. Prvo smo započeli s igrokazom o tri jabuke, potom smo u istraživačko – spoznajnoj aktivnosti proučavali životni ciklus jabuke i građu jabuke. Djeci su bile ponuđene likovno – umjetnička aktivnost “Moja jabuka” u kojoj su djeca pomoću olovke, ljepila, kartona, škara i ukrasnih salveta napravila svoj likovni rad. Također tijekom tjedna djeca su sudjelovala u likovno – umjetničke aktivnosti “Jabuke u našem voćnjaku”, “Jabuka” te su crtala jabuke raznim tehnikama kao što su tuš, akvarel i akrilne boje. Ponuđene su bile matematičke aktivnosti “Jabuka i broj” , “Oblici jabuke”, “Jabuka i sjeme” kako bi djeca stekla prepoznavanje brojki, uspoređivanje, svrstavanje i razvrstavanje i mehaničko brojanje.
Djeca su mogla proučavati i slikopriče vezane uz tematiku jabuke kojima je cilj: obogaćivanje rječnika, vježbanje vještine opisivanja, sastavljanje priče prema promatranim radnjama, korištenje smislene i gramatički ispravno oblikovane rečenice, povezivanje rečenice u priču i razvijanje logičkog mišljenja. Budući da su djeca u tjednu Dana kruha pravila tijesto kao pravi pekari, ovoga puta zbog dječjeg interesa i razvijanja fine motorike zajednički smo odlučili napraviti pitu s jabukama te su tako djeca u radno – praktičnoj aktivnosti ribežom ribali jabuke, cijedili ih i pripremali za pitu. A za kraj tjedna zajednički smo uz glazbenu aktivnost kroz pokret i ples pjevali pjesmu “Kruška, jabuka, šljiva.”