Muhara, muhara u šumici stoji….

Muhara, muhara u šumici stoji….

Objavljeno: 03. 11. 2023.

Aktivnost Muhara u našoj skupini Sovice započela je čitanjem priče Priča o vrganju, muhari i ciklami iz koje smo saznali da je vrganj jestiv, a muhara najotrovnija gljiva u šumi, ali i da ona ima svrhu: svojom rijetkom ljepotom pravi je ukras šume.
Učili smo i o životnom ciklusu gljiva, u glazbenoj aktivnosti pjevali smo pjesmicu Molba muhare i kasnije se likovno izražavali temperama.
Djeci su bili ponuđeni mnogi poticaji: modelirali smo slova i brojeve iz plastelina i tijesta, umetali broj na broj, pridruživali broj skupu točkica (na gljivi), poklapali klobucima točna rješenja zadataka, redali smo gljive po veličini, slagali gljive prema oblicima pomoću magneta, izrezivali smo škaricama labirinte po ravnim linijama, slagali slagalicu Gljive muhare, tražili točne oblike kojima možemo složiti gljivu, igrali smo pokretnu društvenu igru Od gljive do košare u kojoj su djecu čekali zadaci poput napravi pet čučnjeva ili skači na jednoj nozi i sl., umetali smo i plastične čavliće od gljive do gljive, a odigrali smo i natjecateljsku igru te prošli poligon provlačenja i preskakanja zamišljajući da smo u šumi i tražimo muhare.
Sudjelovanjem u ovim aktivnostima i igranjem s ponuđenim poticajima djeca su razvijala predpisalačke, predčitalačke i predmatematičke vještine; razvijala su složene senzorne vještine i preciznost (rezanje škaricama, slaganje niza sitnih predmeta),razvijala su osjećaj za oblikovanje na plohi, u natjecateljskoj i društvenoj igri razvijala su kontrolu emocija i uspostavu emocionalne stabilnosti; razvijala su odnose s vršnjacima, učila poštivati pravila i dogovore; razvijala su vizualnu percepciju – stjecala iskustvo vidom (sličnosti i razlike u veličini, obliku, povezivanje po simbolu), razvijala su glazbeno pamćenje kao i vještine slušanja i razgovaranja (razumijevanje govornog sadržaja, postavljanje pitanja i održavanje razgovora u aktivnosti).