Partnerski odnosi roditelja i vrtića

Partnerski odnosi roditelja i vrtića

Objavljeno: 14. 09. 2023.

Partnerski odnos roditelja i vrtića
Partnerstvo roditelja i vrtića je od izuzetne važnosti za razvoj djece koja su uključena u rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Kako bi se stvorili kvalitetni uvjeti za razvoj djeteta potrebno je upoznati kontekst u kojem je ono raslo i razvijalo se prije polaska u vrtić. Roditelji i svi zaposlenici vrtića ostvaruju suradnju za dobrobit djeteta, što kod djeteta jača osjećaj sigurnosti i vlastite vrijednosti. Kontinuirano usuglašavanje i izmjena informacija u dvosmjernoj komunikaciji roditelja i vrtića, pravi je put do stvaranja kvalitetnih partnerskih odnosa. Hoće li vrtić kao okruženje biti poticajno za djecu ovisit će najvećim dijelom o odnosu roditelja, odgojitelja i djece. Komunikacija s roditeljima kroz razne oblike suradnje poput tematskih roditeljskih sastanaka, radionica s roditeljima, individualnih razgovora s roditeljima i neformalnih druženja ključ su postizanja partnerskog odnosa. Kroz navedene oblike suradnje izmjenjuju se informacije te se radi na usuglašavanju stavova, vrijednosti, očekivanja i prihvaćanju različitosti.
Važni elementi za partnerstvo roditelja i vrtića:
• Međusobno uvažavanje znanja i vještina;
• Iskrena i otvorena komunikacija;
• Razumijevanje i empatija;
• Međusobna suglasnost u određivanju ciljeva;
• Zajedničko planiranje i donošenje odluka;
• Otvorena i obostrana razmjena informacija;
• Pristupačnost i međusobno razumijevanje;
• Odsutnost etiketiranja i kritiziranja;
• Zajednička procjena napretka djeteta.
Navedeni elementi će se ostvariti izmjenom međusobnog povjerenja između vrtića i roditelja, kroz istinsko obostrano razumijevanje i poštivanje u svrhu što kvalitetnijeg razvoja djeteta.
Oblici partnerskog odnosa s roditeljima
Roditeljski sastanci
Tijekom pedagoške godine u svakoj odgojnoj skupini održat će se najmanje tri roditeljska sastanka. Teme mogu biti vezane uz dječji razvoj, razvoj suradnje, podrške i razumijevanja i sl. Sastanci su uglavnom radioničkog tipa radi stvaranja suradničkog odnosa.
Individualizirani pristup roditeljima
Individualne razgovore roditelji vode s odgojiteljima, i po potrebi, s ravnateljem i stručnim suradnicima. Planirana su najmanje dva razgovora odgojitelja s roditeljem godišnje, ali i prema potrebi a ovisno o razvoju djeteta. Teme su vezane uz rast i razvoj djeteta u svrhu upoznavanja roditelja s dječjim razvojem i napretkom djeteta.
Kutići za roditelje
• informativno – edukativni kutići na ulazima vrtića
• kutići za roditelje u odgojnim skupinama (informacije o odgojno – obrazovnom radu i aktivnostima u skupini, dječji likovni radovi, dječje izjave, obavijesti i pozivi)
Predavanja vanjskih suradnika
U našem vrtiću organizirat ćemo izlaganje tema iz područja odgoja i obrazovanja, medicine i dr.
Uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni proces
Roditelji su pozvani sudjelovati u svakom aspektu odgojno-obrazovnog procesa, što je moguće više. Prisustvo roditelja u skupini jača suradnju, obogaćuje proces i ima višestruke pozitivne posljedice za djecu.
Internet stranica
Na Internet stranici su objavljeni podaci o Vrtiću i njegovoj djelatnosti (organizacija, programi), informacije o aktualnim događanjima i dr.
E-mail, telefon
Putem e-maila i telefona možete dobiti osnovne informacija o organizaciji i programima, o prijemu i smještaju djeteta u skupinu, administrativne informacije.
Zašto su važni individualni razgovori?
RAZGOVOR je SUSRET dvoje ljudi, to je ZAJEDNIČKI DOGOVOR o dobrobiti djeteta, a dobrobit za dijete je najvažnija!
DOBROBIT ZA DIJETE: razmjena informacija između roditelja i odgojitelja omogućit će kvalitetnije zadovoljavanje potreba djeteta u vrtiću
DOBROBIT ZA RODITELJE: roditelj ima mogućnost bolje upoznati proces odgojno-obrazovnog rada u vrtiću i uvjete u kojima dijete zadovoljava svoje potrebe i prava. Roditelj može pratiti razvoj svoga djeteta u vrtiću i sudjelovati u izboru programa u kojem će biti uključeno njegovo dijete.
DOBROBIT ZA ODGOJITELJE: bolje razumijemo dijete i roditelja, načine odgajanja u obitelji. Odgojitelji imaju mogućnost razgovarati o očekivanjima roditelja i obrazložiti što roditelji mogu očekivati od odgojitelja i vrtića u cjelini.
„Razgovorima na vratima“ prenose se površne informacije, a i razgovori pred drugima mogu narušiti pravo na privatnost djeteta i roditelja. Takvi razgovori trebaju biti vrlo kratki i zbog sigurnosnih razloga.
Vjerujemo kako ste znatiželjni i želite saznati više o Vašem djetetu: kako se igra s drugom djecom, koga bira za prijatelje, koje ga aktivnosti zanimaju, kako rješava sukobe, je li zainteresirano za ponuđene aktivnosti, koje aktivnosti izabire samoinicijativno,… Ukoliko se pojavi neki problem – i potražite rješenje. Prvo porazgovarajte s odgojiteljima. Reagirajte na vrijeme. Nemojte dozvoliti da Vam se nezadovoljstvo skuplja. Nama je u interesu da se Vi, Vaše dijete i Vaši odgojitelji – dakle svi sudionici procesa, dobro osjećaju u vrtiću.
Pozivamo sve roditelje na suradnju kako bismo zajedničkim nastojanjima djeci omogućili igru i odrastanje u vedrom i poticajnom okruženju!

Jelena Rogić, ped.