Projekt “Put oko svijeta”

Projekt “Put oko svijeta”

Objavljeno: 23. 11. 2023.

U drugoj polovici studenog u našem vrtiću započeo je projekt pod nazivom “Put oko svijeta”. Mogli ste vidjeti da gornji kat vrtića, prostor hodnika, polagano poprima oblik zračne luke u kojoj će djeca zajedno uz odgojiteljice ondje provoditi svoje aktivnosti i slobodnu igru. Dok smo mi odgojiteljice na početku godine formirale centre za našu sobu dnevnog boravka, ne znajući da ćemo se uključiti u ovaj projekt, centar u kojem se nalazi naš likovni kutić također je postao i centar zastava, grbova i država svijeta (zbog interesa praćenog iz prošle pedagoške godine) – kojeg ćemo sada, kada smo dio novog projekta još više obogaćivati i nadopunjavati tijekom cijele pedagoške godine.

Projekt smo započele igrom školice u kojoj se nalazi sedam različitih kontinenata svijeta i karta svijeta. Nakon što su djeca uočila da se u sobi dnevnog boravka nalazi nešto novo, navedena igra, sama su počela proučavati fotografije kontinenata i o tome su međusobno vodila razgovor. U razgovoru djeca su nabrajala koje kontinente već poznaju, koje životinje vide na određenim kontinentima, koji kontinent je najveći, a koji najmanji. Budući da je djeci predškolske dobi teško objasniti koliko je velika naša država ili koliko je velik naš kontinent započeli smo s proučavanjem jedne aktivnosti pod nazivom “Od moje kuće do moje planete Zemlje”. Zajednički smo došli do zaključka da su fotografije različite veličine te da je fotografija kuće najmanja, a fotografija planete Zemlje najveća te da su ostale fotografije poredane po veličini baš kao u stvarnosti, moja kuća – moje selo – moja država – moj kontinent – moja planeta Zemlja.
Tijekom tjedna djeci su bile ponuđene aktivnosti različitog sadržaja. Osim kontinenata i općenito svijeta započeli smo i s razgovorom o prijevoznim sredstvima – djeca su ih nabrajala, a zatim su im ponuđene fotografije tih prijevoznih sredstava i to na način da je prikazan povijesni presjek vozila kako bi djeca mogla uočiti kako su se prijevozna sredstva mijenjala kroz povijest.

Plastelinom su popunjavali kontinent te su na taj način usavršavali finu motoriku, a ujedno im je zadovoljena potreba za slobodom izbora pa su kontinente upotpunjavali različitim oblicima i bojama plastelina; spajali su nazive kontinenata s fotografijama kontinenata; u predčitalačkoj aktivnosti pronalazili su slova koja odgovaraju prijevoznom sredstvu koje se nalazi na fotografiji; štipaljkom su označavali o kojoj se boji radi na prikazanom automobilu.. Tijekom likovno – umjetničke aktivnosti popunili su pozadinu papira oko predloška zrakoplova plavom temperom, nakon čega smo predložak maknuli te im je ostala obojana pozadina koja je predstavljala nebo. Gledajući u fotografije špatulama su formirali tračnice kroz koje prolazi vlak i na taj način osvijestili o kojem je geometrijskom liku riječ. Također, djeci su bile ponuđene matematičke aktivnosti: razne slagalice u kojima su djeca spajala brojeve s fotografijama prijevoznih sredstava.
Jedna od zanimljivijih aktivnosti bila je i zabavna igra “Cesta” po kojoj su djeca vozila razna vozila.