Prva godina rada je iza nas…

Prva godina rada je iza nas…

Objavljeno: 04. 09. 2023.

PRVA GODINA DJELOVANJA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ ČEPIN

„ Zvončić“ bilježi prvu godinu rada pod osnivačem Općinom Čepin.

Kažu da je u životu svakog čovjeka važan početak, protekla pedagoška godina bila je za sve nas, djecu i djelatnike, baš to… novi početak. Početak prožet iščekivanjem, nesigurnošću uslijed pritisaka koje je okolina vršila na nas, ali i entuzijazmom i hrabrošću, s mišlju da mi to možemo iznijeli smo prvu godinu kao lijepu priču koja raste svakim danom, baš kao i naša djeca.
Dušu vrtića čine djeca, svako ono koje kroči kod nas, baš takvo kakvo je. Stup vrtića su odgojitelji, nositelji odgojno obrazovnog rada i slijedom iza njih svi ostali dionici odgojno – obrazovnog procesa. Zajedničko djelovanje vodi ustanovu u smjeru otvorene, fleksibilne i dinamične zajednice djece i odraslih. Kultura ustanove je nešto što se gradi godinama a protekla je godina bila ona u kojoj smo postavljali temelje. Postavljali temelje, ali i aktivno djelovali. Trudili smo se uz sve adaptacije koje smo kolektivno prolazili unapređivati rad, postavljati pozitivno ozračje, podizati kvalitetu rada i boravka djece unutar ustanove, mijenjati kulturu – od tradicionalne do suvremene .
O djeci u našoj ustanovi, u 7 odgojnih skupina i 180 djece rane i predškolske dobi brine 16 odgojitelja, stručni tim: pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj, 4 djelatnika tehničke podrške, 2 administrativna djelatnika, a o svima i svemu što se u Vrtiću događa brine ravnateljica.
Tijekom godine Vrtić je dobio pozitivno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje te suglasnost Ministarstva za odgoj i obrazovanje za provođenje tri programa: Program predškole, Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika i Program katoličkog vjerskog odgoja za djecu rane i predškolske dobi. Osim ovih programa, Zvončić od jeseni nudi i kraće programe: englesku igraonicu, sportsku igraonicu i odgoj s glazbom koji će se provoditi tijekom radnog vremena vrtića. Stručna suradnica psihologinja pripremila je za novu pedagošku godinu niz radionica za djecu koje će provoditi u odgojnim skupinama gdje su detektirana rizična ponašanja. Za roditelje pripremamo intenzivnije roditeljske sastanke kao i pozive na individualna savjetovanja i radionice.
Četiri djelatnika našeg kolektiva prošla su edukaciju za provođenje CAP programa , program prevencije zlostavljanja djece predškolske dobi koji će se provoditi s djecom koja su u godini pred polazak u školu, a prije cijelog procesa biti će dogovorena prezentacija programa roditeljima naših polaznika. U narednoj godini nastavljamo sa edukacijama po područnima interesa odgojitelja, ali i sa promišljanjem o dodatnim programima i bogaćenju odgojno – obrazovnog rada. Ono što možemo najaviti jest da očekujemo suglasnost za Program za darovitu djecu.
Početkom rada vrlo brzo smo postali aktivni sudionici događanja u Općini. Obnovili smo suradnje sa svim institucijama i udrugama s našeg područja. Osobito nas veseli da smo mi oni za koje sve staje i „Vrtiću“ se ide u pomoć. Nailazimo na aktivni angažman i odličnu suradnju zajednice zbog čega se osjećamo važnom karikom rada i postojanja u Općini.
Uz podršku osnivača uspjeli smo za godinu dana unijeti u objekt niz promjena za materijalno i tehničko funkcioniranje, priključak na kanalizaciju, klime u sobama dnevnog boravka, tehnički aparati, didaktička oprema, te novi namještaj za dvije jasličke i jednu vrtićku odgojnu skupinu.
Iza sebe imamo izazovnu godinu koja nas je puno naučila. Želimo i dalje napredovati, obogaćivati odgojno obrazovni rad, proširiti mrežu suradnju sa drugim vrtićkim ustanovama, nadležnim institucijama i lokalnom zajednicom, želimo biti prepoznati kao prva stepenica u odgoju i obrazovanju djece. Ukupno gledano, možemo biti zadovoljni odnosom planiranih sadržaja, provedenih aktivnosti i ostvarenih rezultata na kraju pedagoške 2022.-2023. godine, bogatiji za nova iskustva koja će nam dobro doći pri planiranju i programiranju odgojno – obrazovnih sadržaja za novu pedagošku godinu, brojnih i složenih izazova koji nas na tom putu čekaju, a sve s osnovnim ciljem odgoja i obrazovanja djece.