Vježba evakuacije

Vježba evakuacije

Objavljeno: 26. 09. 2023.

U Dječjem vrtiću Zvončić Čepin održana vježba evakuacije
U utorak, 26. rujna 2023. godine održana je vježba evakuacije u kriznoj zamišljenoj situaciji. Tema vježbe je gašenje požara unutar objekta vrtića te evakuacija djece i djelatnika ustanove.
Cilj vježbe bila je praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja u slučaju izvanrednog događaja u ustanovi. Osim osposobljenosti djelatnika za postupanje u izvanrednim situacijama te valjanosti predviđenih pravaca evakuacije, promatrao se i postupak intervencije žurnih službi te eventualna potreba mijenjanja Plana evakuacije i spašavanja kako bi postao još operativniji.
Vježba je održana u suradnji sa Javnom vatrogasnom postrojbom Čepin. Ravnateljica je pozivom službe 112 obavijestila nadležne o nastalom zamišljenom događaju, zvučnim signalom djelatnici su upozoreni na opasnost i evakuirali djecu. U objektu je ostalo dijete, po dogovorenom scenariju, te su ga vatrogasci pregledom objekta pronašli i „spasili“. Djelatnici Javne vatrogasne postrojbe do našeg su objekta stigli u nekoliko minuta.
U vježbi je sudjelovao oko 146 djece i 23 djelatnika ustanove. Nakon provedene vježbe održana je analiza vježbe sa predstavnicom tvrtke Hidrant i zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe s ocjenom uspješnosti i prijedlozima za poboljšanje sigurnosti djece i djelatnika Dječjeg vrtića Zvončić Čepin.
Djelatnici vatrogasne postrojbe izdvojili su vrijeme za druženje sa djecom nakon vježbe. Djeca su mogla razgledati vozila, opremu i probati gasiti zamišljeni požar. Svako dijete odlazi danas kući sa bojankom na temu požara, dar vatrogasaca.